Kontakt

Atletski klub Jastreb 99

Dr. Franje Tuđmana 9

10 450 Jastrebarsko

IBAN HPB : HR0923900011100027336

OIB : 95962111360

e-mail: akjastreb99@gmail.com

predsjednik: Krunoslav Kokot mob: 098 497 296  kruno.kokot1@gmail.com

dopredsjednik: Krešimir Jergović mob: 098 9829 051  kjergovic@yahoo.com

tajnik: Krešimir Radelja mob: 098 743 720 mail: kradelja@gmail.com

Kako platiti godišnju članarinu?

> dakle na uplatnicu treba upisati ime i prezime platitelja i adresa
> primatelj : A.K. JASTREB 99, Jastrebarsko i br. žiroračuna
> svrha plaćanja : članarina 201x
> iznos : 15€