Kontakt

Atletski klub Jastreb 99

Dr. Franje Tuđmana 9

10 450 Jastrebarsko

IBAN HPB : HR0923900011100027336

OIB : 95962111360

e-mail: akjastreb99@gmail.com

predsjednik: Daria Županić mob: 0917806647  daria.zupanic@gmail.com

tajnik: krešimir Karas mob: 0916281107 mail: kresimir.karas@zg.t-com.hr

Kako platiti godišnju članarinu?

> dakle na uplatnicu treba upisati ime i prezime platitelja i adresa
> primatelj : A.K. JASTREB 99, Jastrebarsko i br. žiroračuna
> svrha plaćanja : članarina 201x
> iznos : 100,00 kn